Primaria Sipote

A+ R A-

Compartimentul secretariat

 

Activitatile  compartimentului este  :
- intocmirea documentatiei de aprobare sau modificare a organigramei aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local  Şipote,  statul de functii si de personal;
- organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante, in conditiile legii;
- intocmirea dispozitiilor de incadrare, detasare, transfer, incetare a activitatii, pensionare si orice alte modificari aparute in raporturile de munca;
- intocmirea contractelor de munca si tinerea evidentei fiselor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecarui angajat;
- coordonarea aplicarii indexarilor, majorarilor si oricaror modificari privind salarizarea personalului;
- efectuarea operatiunilor privind incadrarea, drepturile salariale si orice modificare intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii pentru salariati si pentru asistentii angajati pentru bolnavii cu handicap de gradul I, in carnetele de munca;
- verificarea lunara a sporurilor de vechime ale personalului angajat
- coordonarea activitatii de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale salariatilor institutiei si de acordare a gradelor profesionale;
- tinerea evidentei cererilor de concedii de odihna, medicale, de studii, fara plata, de maternitate
- intocmirea darilor de seama statistice si altor situatii solicitate pe linie de personal salarizare.

Telefon :  0232 238333