Primaria Sipote

A+ R A-

Compartimentul Asistenta Sociala

Misiunea - Compartimentului de asistenta sociala este aceea de identificare a nevoilor sociale individuale , familiale si de grup, consiliere si sprijin pentru familiile si persoanele aflate in dificultate din comuna Sipote, judetul Iasi

Scopul - este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Asistenţa socială la nivelul compartimentului de asistenta sociala se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

 

Principalele Obiective:

 

  • Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.
  • Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.
  • Colaborări cu instituţii publice şi ONG-uri, prin realizarea de parteneriate, proiecte şi programe de combatere a marginalizării sociale.
  • Implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

 

Domeniile de activitate:

  • Protecţia copilului şi familiei
  • Protecţia persoanelor vârstnice
  • Protecţia persoanelor cu handicap
  • Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici

Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Sipote este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sipote

Coordonarea compartimentului de asistenta sociala se realizează de către primarul comunei Sipote , domnul Constantin Cotofanu si secretarul comunei Sipote, doamna inspector Ursu Mariana

Conducerea Compartimentului de Asistenţă Socială este asigurată de doamna Mosnegutu Catalina Maria –inspector principal

ACREDITARE ŞI CERTIFICARE COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Sipote este acreditat ca furnizor de servicii sociale prin Certificatul de Acreditare seria A Nr. 0006366, emis de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii sociale a Judetului Iasi la data de 14.12.2007

Telefoane: 0232 238333

 

 

DOCUMENTE:

1. Referat privind numarul maxim de asistenti personali - Dowload format pdf AICI!