Primaria Sipote

A+ R A-

Activitatea delegare Arhiva

-  intocmirea nomenclatorului arhivistic in cadrul unitatii;
-  verificarea si preluarea dosarele constituite de la compartimente, pentru introducerea in arhiva primariei
- convocarea comisiei de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate de catre seful compartimentului de arhiva si propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;
-  cercetarea documentelor din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de angajati, cetateni, institutii
-  punerea la dispozitie, pe baza de semnatura, si tinerea evidentei documentelor imprumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integritatii documentelor imprumutate; reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;
-  comunicarea raspunsurilor catre petenti in termen legal;
-  organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Nationale; mentinerea ordinii si asigurarea curateniei in depozitul de arhiva;
-  punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;
-  pregatirea documentelor si inventarelor acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale.


Telefon :  0232 238333