Primaria Sipote

A+ R A-

Responsabil Achizitii Publice

 

Atributiile  persoanei responsabile  sunt urmatoarele :

- elaborarea si urmarirea respectarii Programului anual al achizitiilor asa cum este prevazut de legislatia în domeniul achizitiilor publice;
- asigurarea respectarii procedurilor privind achizitiile publice pentru activitatile si proiectele Primariei  comunei Şipote  in conformitate cu legislatia in vigoare.
- asigurarea corespondentei in domeniul achizitiilor, pentru Ministerul Finantelor Publice, A.N.R.M.A.P. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si alte institutii de monitorizare si control al achizitiilor publice;

Telefon : 0232 238333