Primaria Sipote

A+ R A-

Proces verbal din data de 02/03/2012

         ROMANIA

     JUDETUL IASI

COMUNA ŞIPOTE

CONSILIUL LOCAL

NR. 1210 DIN 05.03.2012

 

 

 

P R O C E S       V E R B A L

 

Încheiat, astazi 02  martie 2012 , în şedinţa extraordinara

a Consiliului Local al  comunei Şipote  care are

loc în   sala de şedinţe   a Primariei comunei Şipote judeţul Iaşi

 

            Ora 8,00

 

                        Doamna Ursu Mariana secretara primăriei comunei Şipote , judeţul Iaşi în baza prevederilor Legii 215/2001, privind administraţia publica, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, deschide lucrarile   sedinţei extraordinare, convocata in conformitate cu art. 39 alin. (2) si (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aratand ca este legal constituita, motivat de faptul ca din cei 15 consilieri locali in functie, sunt prezenţi 13  consilieri, lipsesc nemotivaţi domnii consilieri: Botezatu Eugen , şi Nicuriuc Ionel .

Participa la şedinţa Consiliului Local al comunei Şipote

 

Domnul Coţofanu Constantin

Primarul comunei Şipote

Doamna Ursu Mariana

Secretara comunei Şipote

Personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

 

 

Doamna secretar Ursu Mariana multumeste domnilor consilieri si dă cuvantul presedintelui de sedinta.

Domnul Daniliuc Costică presedinte de sedinta, face precizarea ca prin Dispozitia Primarului nr. 68/29.02.2012 , a fost convocat Consiliul Local in sedinta extraordinara din data de 02.03..2012 ora 8 ,00, cu 7 puncte pe ordinea de zi. Prezinta urmatoarea ordine de zi :

 

  1. 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal al şedinţei

ordinare din data de 10.02.2012 ;

  

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind reorganizarea reţelei şcolare a

învăţământului preuniversitar de stat din comuna Şipote , judeţul Iaşi , pentru

anul şcolar 2012 – 2013 ;

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local a

sumei de 6.000 lei  pentru Parohia Şipote ;

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

 

   4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local a sumei de 3.000   lei în vederea   organizării manifestărilor prilejuite de ziua de 8 Martie – Ziua internaţională a femeii –

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

 

     5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şipote , pe anul 2012 ;

 

       Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

 

   6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unităţii administrativ teritoriale Şipote în cadrul Grupului de Acţiune Locală Rediu – Răuseni , Iaşi   şi desemnarea unei persoane care să reprezinte comuna Şipote în Grupul de Acţiune Locală Rediu – Răuseni , Iaşi .

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

 

     7. Diverse. Intrebări , etc .

 

Doamna Ursu Mariana , secretara  comunei Şipote solicita domnului presedinte sa supuna spre aprobare mai intai ordinea de zi in forma prezentata .

 

Domnul Daniliuc Costică , presedinte de sedinta, solicită daca mai sunt si alte propuneri sau completari la ordinea de zi. Dacă nu mai   sunt, supune spre aprobare ordinea de zi in forma prezentata :

 

Pentru      = 13

Impotriva = -

           Abtineri     =   -

Domnul Daniliuc Costică presedinte de sedinta,     propune trecerea la primul punct de pe ordinea de zi :

  1. 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal al şedinţei

ordinare din data de 10.02.2012 ;

  

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

               Domnul Daniliuc Costică preşedinte de şedinţă îi dă cuvăntul doamnei Ursu Mariana . După cum bine cunoaşteţi , la începutul fiecărei şedinţe se impune aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare , bineînţeles cu formularea de obiecţiunie pe marginea acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă . Procesele verbale sunt afişate în mod regulat la la afişierul din primărie , dar oricine poate consulta procesul verbal din dosarul de şedinţă .

               Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare , se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare anterioare.

               Domnul Daniliuc Costică , presedinte de sedinta,   supune spre aprobare proiectul de hotarare :

Pentru      = 13

Impotriva   =  -

Abtineri     = -

           Se aprobă în unanimitate de voturi.

           Se adoptă H.C.L.nr. 25

 

Domnul Daniliuc Costică presedinte de sedinta, precizeaza ca proiectul de hotarare a fost aprobat.

Propune trecerea la urmatorul proiect de pe ordinea de zi :

2. PROIECT DE HOTARARE  privind organizarea reţelei şcolare a

învăţământului preuniversitar de stat din comuna Şipote , judeţul Iaşi , pentru

anul şcolar 2012 – 2013 ;

                     Domnul Daniliuc Costică preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei secretar Ursu Mariana pentru a prezenta referatul de aprobare privind organizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat din comuna Şipote pentru anul şcolar 2012 – 2013 .

                    Doamna Ursu Mariana : este vorba de punerea în aplicare a unui ordin M.E.C.T.S.  nr. 6564/2011 şi a avizului conform emis de Inspectoratul şcolar al judeţului Iaşi privind orfanizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Şipote, potrivit căruia noi având 2 şcoli cu personalitate juridică şi celelalte fără personalitate juridică , subordonate primelor două. De acum vor avea modificate denumirile şi celelalte şcoli care nu au avut personalitate juridică conform avizului conform emis de Inspectoratul Şcolar .

Domnul Daniliuc Costică , presedinte de sedinta,   supune spre aprobare proiectul de hotarare :

Pentru      = 13

Impotriva   = -

Abtineri     = -

           Se aprobă în unanimitate de voturi.

             Se adoptă H.C.L.nr. 26

Domnul Daniliuc Costică presedinte de sedinta, precizeaza ca proiectul de hotarare a fost aprobat. Propune trecerea la al treilea proiect de pe ordinea de zi :

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local a

sumei de 6.000 lei  pentru Parohia Şipote ;

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

               Domnul Daniliuc Costică preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnul Primar Coţofanu Constantin .

               Domnul Coţofanu Constanin primar : este vorba de solicitarea înaintată de Parohia Şipote cu privire la alocarea unei sume din bugetul local al comunei Şipote penmtru achiziţionarea unei instalaţii de încălzire , deoarece din cauza   gerului puternic a crăpat instalaţia de încălzire .

                 Domnul Coţofanu Constantin , primar : , Precizeaza că la câteva zile după şedinţa de consiliu din 10 februarie 2012 unde a mai fost   o solicitare din partea Parohiei Şipote privind alocarea unei sume pentru achiziţionarea unor materiale bisericeti ( veşminte ) , motiv pentru care nu au fost , de acord consilierii   motivat de faptul că s-au alocat sume la toate bisericile şi ar trebui să se înţeleagă că este an de criză, imediat a fost înregistrată solicitarea Parohiei Şipote , pentru alocarea unei sume din bugetul local în vederea achiziţionării unei instalaţii de încălzire . Deci , ni s-a arătat de la cel de sus că nu putem refuza solicitările înaintate de Parohiile din comuan Şipote , judeţul Iaşi .

Domnul Daniliuc Costică , presedinte de sedinta,   supune spre aprobare proiectul de hotarare :

Pentru      = 13

Impotriva   = -

Abtineri     = -

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se adoptă H.C.L.nr. 27

 

                   Domnul Daniliuc Costică presedinte de sedinta, precizeaza ca proiectul de hotarare a fost aprobat. Propune trecerea la   al patrulea proiect de pe ordinea de zi :

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local a sumei de 3.000   lei în vederea   organizării manifestărilor prilejuite de ziua de 8 Martie – Ziua internaţională a femeii –

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

               Domnul Daniliuc Costică preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnul Primar Coţofanu Constantin .

               Domnul Coţofanu Constanin primar : având în vedere apropierea zilei de 8 Martie – Ziua internaţională a femeii , precum şi faptul că anul acesta primăria comunei Şipote are în vedere organizarea unei activităţi   din partea şcolilor din comună   care să includă printre altele , oferirea de flori, mărţişoare , doamnelor din comuna Şipote, iar pentru asigurarea succesului acestei acţiuni dedicate femeii cu ocazia Zilei de 8 Martie , propun alocarea  sumei de 3.000 lei . Sărbătorirea acestei zile, reprezintă un prilej în plus pentru comunitate de a cinsti femeia , care ne este colegă, soţie, mamă.

             Domnul Daniliuc Costică , presedinte de sedinta,   supune spre aprobare proiectul de hotarare :

Pentru      = 13

Impotriva   = -

Abtineri     = -

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se adoptă H.C.L.nr. 28

 

                   Domnul Daniliuc Costică presedinte de sedinta, precizeaza ca proiectul de hotarare a fost aprobat. Propune trecerea la   al cincilea   proiect de pe ordinea de zi :

 

   5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şipote , pe anul 2012 ;

 

       Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

  

             Domnul Daniliuc Costică preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnul Primar Coţofanu Constantin .

               Domnul Coţofanu Constanin primar  : este vorba de adresa înaintată de Consiliul Judeţean Iaşi privind alocarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale inclus în bugetul general al judeţului Iaşi- Consiliul Judeţean pe anul 2012 , către comuna noastră, unitatea administrativ teritorială afaltă în situaţie extremă dificultate urmare a fenomenelor meteo extreme din luna februarie 2012 . Pe această cale mulţumeşte doamnei consilier local Răileanu Viorica pentru   demersurile efectuate pentru comunitatea noastră , motivat de faptul că a sunat telefonic la Consiliul Judeţean Iaşi, unde i s-a comunicat că pentru comunitatea noastră este alocată suam de 10.000 lei .

                 Domnul Daniliuc Costică , presedinte de sedinta,   supune spre aprobare proiectul de hotarare :

Pentru      = 13

Impotriva   = -

Abtineri     = -

 

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se adoptă H.C.L.nr. 29

 

                   Domnul Daniliuc Costică presedinte de sedinta, precizeaza ca proiectul de hotarare a fost aprobat. Propune trecerea la   al şaselea   proiect de pe ordinea de zi:

 

   6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unităţii administrativ teritoriale Şipote în cadrul Grupului de Acţiune Locală Rediu – Răuseni , Iaşi   şi desemnarea unei persoane care să reprezinte comuna Şipote în Grupul de Acţiune Locală Rediu – Răuseni , Iaşi .

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

                    Domnul Daniliuc Costică preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei secretar Ursu Mariana prin care informează consiliul local de înscrierea unităţii administrativ teritoriale Şipote în Grupul de Acţiune Locală Rediu Răuseni Iaşi , în cadrul PNDR – Axa 4 LEADER în urma solicitării înaintate de GAL Rediu Răuseni , Iaşi .Obiectivul general al Axei 4 LEADER îl constituie funcţionarea iniţiativelor de interes local .Grupul de Acţiune Locală Rediu Răuseni Iasi, va avea drept scop sprijinirea dezvoltătii durabile a comunităţilor din aria de activitate a asociaţiei, în acord cu principiile LEADER – Axa 4 din Regulamentul CE nr.1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene.

                   Domnul Daniliuc Costică , presedinte de sedinta,   supune spre aprobare proiectul de hotarare :

Pentru      = 13

Impotriva   = -

Abtineri     = -

 

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se adoptă H.C.L.nr. 30

                  

   Domnul Daniliuc Costică , preşedinte de sedinţa, multumeste consilierilor locali pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei extraordinare din data de 02 martie 2012 .

PRESEDINTE DE SEDINTĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

         CONSILIER                                                                         SECRETAR

DANILIUC COSTICĂ                                                              URSU MARIANA