Primaria Sipote

A+ R A-

Raport de evaluare Nr 265 DIN 16.01.2012

Nr 265 DIN 16.01.2012

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2011

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primăria comunei Şipote , judeţul Iaşi

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2011 ?

A1

DA

 

DA

 

2. Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

DA

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

                   0

c. Mass-media

A2_3

                   0

d. Publicaţiile proprii

A2_4

                   0

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

DA

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de   informare–documentare, potrivit art. 5, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001?

A3

 

DA

 

 

DA

 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2011

A4

1200

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2011, departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)          

B1_1

0

b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B1_2

0

c. Acte normative, reglementări

B1_3

0

d. Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

0

e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544

B1_5

0

f. Altele (se precizează care)

B1_6

0

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2011, departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

0

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

0

c. Numărul de solicitări înregistrate respinse, din motivul:

a) informaţii exceptate

B2_3

0

b) informatii inexistente

B2_4

0

c) fără motiv

B2_5

0

d) alte motivaţii (care ?)

B2_6

0

d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)      

B2_7

0

b) modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B2_8

0

c) acte normative, reglementări

B2_9

0

d)   activitatea liderilor instituţiei

B2_10

0

e) informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544

B2_11

0

f) altele (se precizează care)

B2_12

0

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2011, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

    a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

0

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

0

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2011, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

a. pe suport de hârtie

B4_1

0

b. pe suport electronic

B4_2

0

c. verbal

B4_3

0

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2011 în baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil   reclamantului

C1_1

0

b. respinse

C1_2

0

c. în curs de soluţionare

C1_3

0

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2011 în baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

0

b. rezolvate în favoarea instituţiei

C2_2

0

c. pe rol

C2_3

0

D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2011

D1

0

2. Suma încasată în anul 2011 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

D2

0

             

      

        

       PRIMAR,                                                                             SECRETAR,

CONSTANTIN COŢOFANU                                             MARIANA URSU