Primaria Sipote

A+ R A-

Raport de evaluare Nr 266 DIN 16.01.2012

 

Nr 266 DIN 16.01.2012

 

 

 

FIŞĂ DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2011

 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice : Primăria comunei Şipote , judeţul Iaşi.

 

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A.Procesul de elaborare a actelor normative

1.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2011

A1

136

2.Numărul proiectelor de acte normative care au fost

anunţate în mod public:

A2

136

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

               a. pe site-ul propriu

A2-1

-

              b. prin afişare la sediu propriu

A2-2

136

               c. prin mass-media

A2-3

                         38

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de

informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

0

               Din care, solicitate de :

                 a. persoane fizice

A3-1

0

                 b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite

A3-2

0

4.Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice

care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

0

5.Numărul proiectelor transmise asociaţiilor

de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

0

6.Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia

cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numărul total al recomandărilor primite

A7

0

8.Numărul total al recomandărilor incluse în

proiectele de acte normative

A8

0

9.Numărul întâlnirilor organizate la cererea

asociaţiilor legal constituite

A9

0

10.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2011 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedură de urgenţă sau conţin informaţii care le excepteză de la aplicarea Legii nr. 82/2003, conform art. 5)

A10

15

B. Procesul   de luare a deciziilor

1.Numărul total al sedinţelor publice(stabilite de

instituţiile publice)

B1

18

2.Numărul şedinţelor publice anunţate prin :

                 a. afişare la sediul propriu

B2-1

18

                 b. publicare pe site-ul propriu    

B2-2

-

                c. mass- media

B2-3

-

3.Numărul estimat al persoanelor care au participat

efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii publici)

B3

40

4.Numărul şedinţelor publice desfăşurate în

prezenţa mass-media

B4

0

5.Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor

exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

0

6.Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile

luate

B6

0

7.Numărul şedinţelor care nu au fost publice,cu motivaţia restricţionării accesului

                 a. informaţii exceptate

B7-1

0

                 b. vot secret

B7-2

0

                 c. alte motive( care ?)

B7-3

0

8.Numărul total al proceselor verbale ( minuta)

şedinţelor publice

B8

18

9.Numărul proceselor verbale( minuta) făcute

publice

B9

18

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2011

1.Numărul acţiunilor în justiţie pentru   nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1-1

0

b. respinse

C1-2

0

c. în curs de soluţionare

C1-3

0

 

 

 

 

 

             PRIMAR,                                                                            SECRETAR,

     CONSTANTN COŢOFANU                                             MARIANA URSU