Primaria Sipote

A+ R A-

Investitii finalizate

LUCRĂRI  INIŢIATE,   FINALIZATE  ŞI ÎN CURS DE DESFĂŞURARE    


    De la investire şi până în prezent s-au realizat următoarele  lucrări :
1.    Extindere aducţiune de apă în  satele Şipote , Iazu Nou , Chişcăreni .
Mitoc , Hălceni  pe o distanţă de  3000 m şi din anul 2011  se află în desfăşurarea extinderea aducţiunii de apă în satul Iazu vechi  pe o distanţă de 5500 m;
2. În anul 2010 luna februarie  s-a  finalizat execuţia lucrării de
Consolidare , Modernizare Bibliotecă cămin cultural în satul Şipote , judeţul  Iaşi cu o valoare de 527.850  euro .
2.    În luna iunie 2011 s-a finalizat  proiectul integrat cu 3 acţiuni de
investiţii ; „Canalizare şi  epurarea  apelor uzate , Amenajare terenuri  de sport şi Sistem ecologic de colectare selectivă şi transport deşeuri menajere în comuna Şipote , judeţul  Iaşi „ cu o valoare de 100.876.547,10 lei .Pentru  finalizarea acestui proiect integrat finalizat a fost necesar   un împrumut bancar în sumă de 3.200.000 lei eşalonat pe 7 ani conform graficului întocmit de B.C.R.Sucursala Iaşi .
         Pentru obiectivul de investiţie : Sistem ecologic de colectare selectivă şi transport deşeuri menajere în comuna Şipote , judeţul  Iaşi „  s-a înfiinţat  SC LOCAL SERVICII ŞIPOTE SRL , urmând a se obţine  licenţa de  funcţionare  pentru a se putea da în administrare  obiectivul de investiţie .
          A fost înfiinţată  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Fântânele – Şipote  în anul 2009 , unde comuna noastră îi aparţine obiectivul de investiţie DC 140 Şipote – Chişcăreni – Fântânele iar  în anul 2011 s-a executat lucrarea de  asfaltare pe o  lungime de  5186  m ,  urmând  a se finaliza diferenţa de 43 podeţe mari de 4 ml şi 114 podeţe de 1 ml cu o valoare de 184.500 lei fără TVA.