Primaria Sipote

A+ R A-

harta Pe teritoriul comunei se afla  6 sate: Şipote,  Iazu Nou, Chişcăreni, Mitoc, Hălceni, Iazu Vechi  
   Comuna se intinde pe  8962 ha  avand o populatie de  5312 locuitori. Numarul gospodariilor este de  1813, al locuintelor de 1907 .
Pe raza comunei isi desfasoara activitatea 7 scoli, 7 gradinite.
Din punct de vedere administrativ comuna are o conducere formata din:  Primar Puiu Constantin , Viceprimar Prăjanu Ioan , Secretar cu delegatie Ursu Mariana .
   Activitati specifice zonei: agricultură, Industrie uşoară, prestări servicii către populaţie, comerţ, prelucrarea laptelui.
  Facilitati investitorilor: terenuri agricole, utilităţi edilitar gospodăreşti ( apă, canalizare ), acces la drum european şi judeţean, forţă de muncă calificată, acces la internet, televiziune prin cablu.
   Proiecte de investitii: Construire şi modernizare piaţă agroalimentară şi obor de animale ,  modernizare drumuri prin asfaltare , realizare pistă de bicilişti , reparaţii capitale la două unităţi social-culturale, cămin cultural Hălceni şi Iazu Vechi . 

 

Citeşte mai mult...

Anunturi

->Publicatie privind delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare din Com. Sipote, Jud. Iasi,

organizata in vederea desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

->Monitorul Oficial Local al Comunei Sipote pentru anul 2020

->Anunt propunere spre dezbatere publica Regulament de organizare si functionare a CL Sipote

->Anunt propunere spre dezbatere publica modificare tarif colectare deseuri menajere si similare

->Anunt public - proces verbal afisare anunt convocator sedinta ordinara in data de 29.07.2019

->Anunt convocator al Consiliului Local Sipote in sedinta ordinara in data de 29.07.2019

->Anunt convocare la sedinta comisiilor de specialitate din 25.07.2019

->Anunt si proces verbal licitatie concesionare iaz zugravi negociere

->Anunt si proces verbal licitatie concesionare iaz zugravi et I

->Anunt si proces verbal licitatie concesionare iaz zugravi et II

->Anunt public - solicitare acord mediu "Extindere canalizare in Com Sipote"

->Anunt proiect impozite si taxe locale 2020

->Anunt buget venituri si cheltuieli 2019

->Anunt Concesionare Iaz Zugravi , Studiu de oportunitare Concesionare Iaz Zugravi , Regulament organizare licitatie Iaz Zugravi

->Anunt achizitionare servicii supraveghere

->Anunt diriginte santier canalizare

->Anunt dezbatere publica

->REGULAMENT DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SIPOTE

->Plan tarifar aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi"

->Raport privind stadiul implemnetarii Strategiei nationale Anticorupție SNA 2016 -2020 la nivelul UAT Șipote

->RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI SIPOTE PENTRU PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018

->Selectie dosare examen 16.01.2019

->Anunt proba scrisa, interviu , rezultat finat examen , muncitor compartiment gospodarie comunala

->Anunt proba scrisa , interviu si rezultat final examen Inspector clasa I, grad profesional asistent compartiment cadastru si topometrie

->Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52 din 2003 in anul 2018

->Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 din 2001 pe anul 2018

->Anunt selectie dosare ocupare post muncitor compartiment gospodarie comunala

 

poca banner mai

 

PROGRAM AUDIENTE

  • Primar Puiu Constantin

Luni orele 8.00 -12.00

  • Viceprimar Prăjanu Ioan

Marti orele 8.00 - 12.00

  • Secretar cu delegatie Ursu Mariana

Miercuri orele 9.00 -13.00

Programul cu publicul

  • Luni - 8.30 - 12,00
  • Marti - 8.30 - 12,00
  • Miercuri - 8.30 – 12,00
  • Joi - 8.30 – 12,00
  • Vineri – Nu se lucrează cu publicul
  • Sambata, Duminica- liber

Sondaj

Aveti incredere in primarul dvs?